START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

„Забавят“ туризма в Пловдив

 

„Забавят“ туризма в Пловдив

Стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм

Омръзнало ли ви е бързото и нездравословно хранене? Досадно ли ви е да сте все „под пара“, за да можете за ден да видите всички забележителности на дадена туристическа дестинация? Искате ли да се насладите на пълноценни и индивидуално осмислени туристически пътувания, лишени от стреса и динамиката на масовия туризъм, в естествена, уникална и автентична среда? Искате ли да се „потопите“ в традициите и живота на местните, да „запечатате“ красотата на природата и историята на посетените места? Да се насладите на „малките неща“?

Е, това е „бавен, зелен и здравословен туризъм“!

Движението “бавно” възниква в средата на 80-те в Италия, главно с идеята да популяризира местното традиционно производство като антипод на все по-налагащото се бързо хранене и свързаните с него социално-икономически проблеми. По-късно, в началото на 2000 година, движението се обособява в две направления – „бавно хранене“ и „бавен туризъм“.

В България инициативата остава слабо позната до 2004г., когато държавата ни се присъединява към младежкото движение на „Бавно хранене“, с което става част от тази международна неправителствена организация, бореща се за запазване на местните кулинарни традици.

В последните години все повече се налага и „бавния туризъм“ като концепция за пътуване и развлечение, а концептуален модел на бавния туризъм за първи път е представен в разработката „Бавни градове, бавно хранене: в търсене на модел за развитие на бавен туризъм”.

За да бъде Пловдив в крак с новите тенденции в туризма, АРР с БЦ за МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) и Областна администрация Пловдив решиха да се включат в изпълнението на проект „INSiHGTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм“, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП).

В рамките на проекта ще се разработят стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм, както и пилотни иновативни услуги, свързани с него. За целта българският екип по проекта реши да организира на 4 май 2017 г. от 10:00 ч. в залата на трети етаж на Областна администация Пловдив първа работна среща за обсъждане със заинтересовани страни от четири целеви групи (държавна и общинска администрации, университети/научни среди, бизнес/бизнес организации, организации с нестопанска цел) за самооценка на текущото състояние. То ще бъде отправна точка за бъдещата работа по проекта.

 

За повече информация: Велизар Петров

032 / 902 399; rdaplovdiv@gmail.com

За проекта: www.interreg-danube.eu/insights

 

 

 

Работната среща се състоя при следния дневен ред:

 

1.   Кратко представяне на проект „INSiHGTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм“

Велизар ПетровИзпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив и Комуникационен мениджър по проекта

Снежана АлександроваНачалник отдел "Координация и европейска интеграция" в Областна администрация Пловдив, асоцииран партньор

 

2.   Представяне на Ръковоство за самооценка.

Александър Тонковчлен на УС на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив и Мениджър на проекта

 

3.   Работа в четири групи (държавна и общинска администрации, университети/научни среди, бизнес/бизнес организации, организации с нестопанска цел) за самооценка на текущото състояние, съгласно Ръководството.

 

4.   Представяне на самооценките по групи

 

Модератор на работната среща – Велизар Петров

 

Share This Artcle :

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'redis' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: