Download Brochures

View our financial brochure for an easy guide on all of the services offer.

PDF Download.pdf DOC Download.Doc

Област Пловдив

Площ на област Пловдив - 5972.89 кв.км.

Население - 721 905

Стедна температура - 12,1°C

Област Пловдив е един от най-значимите региони в България с икономическия си потенциал, както и с богатото си културно-историческо наследство и изградената инфраструктура. Районът обхваща част от централна южна България, състоящ се от най-богатата земя на Тракийската низина, склоновете на Стара планина и Родопите. Централното местоположение на региона и особено на град Пловдив предопределя ролята на кръстопътя на важен търговски център с международно значение. Международната железопътна линия Белград - София - Пловдив - Истанбул и международната магистрала Е-80, наречена "Тракия", която се простира до Бургас и Черно море, както и бъдещата магистрала, която ще бъде наречена "Марица" ще се простира до гръцката и турска граници, минават през града.

Град Пловдив е единственият град в България с работещ древен амфитеатър от втория век и скоро ще бъде един от малкото градове в Европа с два работещи амфитеатъра (театър "Одеон" се обновява в момента).

Изключително добре изградената инфраструктура на района, централната локация, наличието на свободни и висококвалифицирани работни сили, свободни терени на подходящи цени около Пловдив и други по-големи градове, реалните шансове за участие в приватизацията - всичко това.

Има 18 общини в област Пловдив :