Обучение :

  • Разработка и прилагане на обучителни модули, методологии и др. в областта на стартиране на собствен бизнес, експортен маркетинг, е-бизнес, разработка на бизнес план, маркетингови стратегии и проучвания и др.
  • Курсове и семинари за обучение на собственици и мениджъри на МСП за повишаване на ръководните им умения
  • Обучение на персонала на МСП, общините и др.
  • Обучение на безработни
  • Обучение по компютърна грамотност, чужди езици
  • Обучение по външнотърговския режим на България
  • Обучение по заявка на клиентите