МЛАДЕЖИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО [MINERVA]

Резюме на проекта

Целта на двугодишния проект е да подобри качеството на услугите, свързани с подпомагане и консултиране на младите хора в областта на професиите в областта на културното наследство в рамките на мрежата от транснационални асоциации. Тя се основава на създаването на европейска платформа с онлайн инструменти за младежки работници, агенти по заетостта и доброволци, които работят ежедневно с млади хора. Необходимостта се определя от липсата на знания и специализирани съвети за младите хора относно възможностите за работа в областта на културното наследство.

Проектът е включен в рамките на Европейската година на културното наследство 2018 г. (както и в контекста на Пловдив в България, който ще бъде Европейска столица на културата през 2019 г.) и има пряка цел да увеличи заетостта на младите хора в културния сектор. За тази цел ще бъде създадена платформа с онлайн инструменти за служители, агенти по труда и доброволци, които работят ежедневно с млади хора.

По тази причина ще бъде организирано обучение, което да им осигури необходимите инструменти за иницииране и управление на дейности, посветени на младите хора; като работни семинари и персонализирани съвети. Проектът включва обмен на добри практики, осъществяването на мрежи на европейско равнище за улесняване на намирането на младежка работа с умения, свързани с културата, обучение на младежки лидери и младежи и създаване на европейска платформа с онлайн инструменти за младежки работници и агенти и да ги вдъхновява и да допринася за разпространението на работата по културното наследство сред младите хора.

Насърчаването на работата в областта на културното наследство е важно, защото показва статистически данни, при които младите хора са силно мотивирани да използват своята енергия и творчество, за да развият работа, свързана с европейското културно наследство.

Резултатите се очакват по време на проекта и при завършването му:

 • 24 млади работници и агенти по заетостта ще докладват за добрите практики в Европа, свързани със заетостта в културното наследство
 • Един комплект за обучение на младежки работници и агенти по заетостта, който включва иновативни инструменти за семинари по заетостта, които ще бъдат използвани по време на проекта и в бъдещи дейности
 • Разработване на компютърни ресурси, които да служат като инструменти за обучение в неформалното образование за заетост
 • Разработване на мултимедийни инструменти за популяризиране на примери / резултати от добри практики по този проект
 • Развиване на компетенции за 24 мултипликатора от 6 страни
 • Повишаване на осведомеността сред младите работници за високия процент младежка безработица в Европа и възможностите, които младите хора трябва да работят в областта, свързана с културното наследство
 • По-голяма степен на обучение и информация на 800 млади работници за това как да се информират младите хора за възможностите за наемане на работа в дейности, свързани с културното наследство
 • Създаване на мрежа на европейско равнище за подпомагане и консултиране на младите хора относно европейското културно наследство и възможностите за работа
 • Кампания за популяризиране на европейското културно наследство сред младежките работници и агенциите по заетостта

Програма: Erasmus+

Наименование на проекта: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

Акроним на проекта: MINERVA

№ на проекта : 2018-1-PL01-KA205-050057

Основна цел на проекта : Обмяна на добри практики

Начална дата на проекта: 01-09-2018

Крайна дата на проекта: 31-08-2020

Национално агенция на координатора на проекта : PL01 (POLSKA)

Водещ партньор : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzial w Krakowie

Проектът включва 5 партньора :

 • INNETICA от Испания
 • Edu Consulting, z.ú от Чехия
 • Regional Development Agency from the Business Support Center for Small and Medium-sized enterprises от България
 • European Grants International Academy SRL от Италия
 • GURSU BELEDIYESI от Турция

Повече информация тук

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Тази информация отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея.