УМЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН ТУРИЗЪМ

Проект SMARTOUR

Проектът Smart Tourism Skills (SMARTOUR) е проект за образование за възрастни, фокусиран върху концепцията за интелигентни туристически решения.

Проект SMARTOUR е изготвен, за да отговори на нуждите от създаване на интелигентни туристически решения в европейските градове от и за предприемачите в туризма.

Тук интелигентният туризъм се разбира като концепция, която активно свързва туристическите обекти (природни паметници, исторически паметници, градове, градове и др.) с най-добрите практики в области като достъпност, устойчивост, дигитализация, културно наследство и творчество, сътрудничество и маркетинг.

Ние планираме създаването на следните резултати от проекта:

ПР1: Проектиране на учебни програми и образователни методики

ПР2: Разработване на учебни материали

Продължителност на проекта: 24 месеца

Начало: 01.11.2021

Край: 31.10.2023

Партньори по проекта:

  • E-CODE – СЛОВАКИЯ
  • ZAVOD NOVI TURIZEM – СЛОВЕНИЯ
  • EUROPEAN WILDERNESS SOCIETY, VEREINZUM SCHUTZ DER EUROPAISCHEN WILDNIS – АВСТРИЯ
  • UNIVERZITET U NOVOM SADU – СЪРБИЯ
  • REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY WITH BUSINESS SUPPORT CENTRE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES – БЪЛГАРИЯ
  • INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI – ПОЛША
  • UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI – СЛОВАКИЯ

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Тази информация отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея.