Мариана Христева , икономист

Финансов мениджър в АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив).

Над 25 години опит във счетоводството и контрола в реалния, неправителствения сектори.

Опит в подготовката, изпълнението, финансовото управление на национални и международни проекти, финансирани от различни програми (INTERREG EUROPA, INTERREG DANUBE, оперативни програми и др.) и донори.