Старт за развитие

START UP - Старт за развитие

Резюме на проекта:

Проектът се фокусира върху концепцията за интелигентни градове / села и разбирането на тази концепция от общините, които прилагат интелигентни решения в своята среда. Тя се основава на предпоставката, че разбирането на концепцията за интелигентни градове / села от общините е на ниско ниво поради факта, че проблемът е твърде широк, решенията дори по-широки и липсата на експерти, предлагащи цялостни решения за общини. Особено онези малки общини, които не могат да си позволят да имат такива експерти при тяхната заетост.

Проектът START UP е проект за образование за възрастни, фокусиран върху интелигентни градове / села. Концепцията за интелигентни градове / села е по принцип твърде широка, което затруднява общините и широката общественост да разберат и започнат да я прилагат. По този начин основната идея е да се създаде обучителен материал за обучение на обучители, които след това да работят с общини, популяризиращи решенията за интелигентни градове / села и тяхното разбиране

Общата цел на проекта може да се определи като разработване на курс за обучение на обучители по проблемите на интелигентните градове / села. Общите цели ще бъдат постигнати чрез достигане на частични цели, които могат да бъдат определени като:

  • разработване на учебна програма
  • методологичен дизайн на разработката на курсовете
  • разработване на физически материали за курс
  • разработване на онлайн курс

Очаквани резултати:

Дългосрочният очакван резултат от реализацията на проекта е разработването на нов иновативен материал за обучение (физически и онлайн) за обучение на обучители по интелигентни градове / села. Очаква се дългосрочният очакван резултат да бъде постигнат след разработването и адаптирането на 5 интелектуални продукта, които са:

  • Проучване на нуждите
  • Учебна програма на курса
  • Материали за курса
  • Уебинар за обучение на обучители
  • Национални конференции

Продължителност на проекта:

Начало: 01.09.2020

Край: 31.12.2022

Партньори по проекта:

FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA Испания
Kocatürk Danismanlik Özel Egitim Hizmetleri Turizm ve Proje Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi Турция
STOWARZYSZENIE ARID Полша
Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия България
ENALLAKTIKI KAINOTOMA ANAPTYXI ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA Гърция

За повече информация

032 / 902 399

Повече информация за проекта на START UP

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Тази информация отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея.