Информационно обслужване

Информационно обслужване :

  • Осигуряване на информация за малкия и среден бизнес и регионалното развитие
  • Организиране разпространението на информация относно всички програми и проекти (местни и международни), отнасящи се за МСП и предлагащи икономическа и техническа помощ на бизнеса в региона
  • Осигуряване на информация относно международни търговски и технически прояви - панаири, изложби, конференции и др.
  • Осигуряване на информация посредством мрежите, в които участва Агенцията: БАРДА, INTEGRA, Европейската мрежа IRC Network и др.
  • Информация в областта на системите за управление на качеството и др.