START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ STOB REGIONS

На 10.09.2021 се проведе онлайн партньорска среща по проект „STOB Regions-Приемственост и трансфер на бизнеса в регионите“ по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.

Партньорите обсъдиха предстоящите дейности, прогреса на изпълнението на Плана за действие и финалната конференция.

Целта беше първо да се обсъди напредъка на изпълнението на плановете за действие, приети от всички партньори през 2020 и 2021, а така също къде, кога и как да се проведе заключителна конференция и завършването на „оригиналния проект – STOB Regions” по втората покана на програма Интеррег Европа и започнал о началото на 2017 г.

От страна на АРР с БЦ за МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия), българският партньор по проекта, участие в срещата взеха Велизар Петров и Александър Тонков.

Велизар Петров направи презентация на постигнатото до момента в България.

Планът за действие включва три основни дейности, които се реализират в две фази:

1)     Локална мрежа за собственици - мениджъри (приемници)

2)     Регионална платформа за трансфер на бизнес

3)     Финансови инструменти / Схеми за менторинг и сертификация

 

Първа фаза предвиждаше изпълнението на трите основни дейности на концептуално ниво. Това бе постигнато, въпреки липсата на финансиране от страна на Министерство на икономиката, съгласно подписаният от тях и АРР с БЦ за МСП План за действие, поради пренасочване на бюджет към мерки за КОВИД-19. Бяха разработени обучителни материали, свързани с трансфера и унаследяването на бизнес, които ще бъдат адаптирани и за онлайн обучения

В изпълнение на Плана за действие, представители на АРР с БЦ за МСП взеха участие в редица семинари, работни групи и дискусии, свързани с разработването на Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027

Успех за АРР с БЦ за МСП е включването на темата за семейните фирми и трансферът и унаследяването на бизнес в новата Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027, както и планирането на финансови схеми за подпомагане процеса на унаследяването и трансфера.

 

Налице е забавяне истинското изпълнение на Плана за действие, вследствие на пандемията КОВИД 19, мерките за преодоляване на негативното влияние върху икономиката и МСП и парламентарните избори и криза.

Партньорите обсъдихме завършването на първия проект STOB Regions започване изпълнението на продължението на проекта по петата покана на програма Интеррег Европа, започвайки от 1 септември 2021.

 

Работната среща продължи с обсъждането на въздействие на КОВИД 19 върху европейските региони по отношение на трансфера на бизнес

Основните изводи:

·       Плановете за унаследяване/трансфер се отлагат

·       Секторни предизвикателства са все по-силно изразени

·       Продажбите на „наранени“ предприятия са се увеличили (в страни с ниска или без финансова помощ)

·       Подкрепата за финансиране увеличи облекчението от COVID 19

·       Корона вирусът като „спусък” за (дигитални) иновации, комуникация, работен поток и устойчивост

·       Комуникационните процедури/практики за консултантски услуги се промениха

·       Повишена осведоменост за планиране при извънредни ситуации

За повече информация:

032/902 399

Share This Artcle :

... ... ...

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'redis' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: