START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Сертификат за енергийно обследване на сграда на ВУАРР Пловдив

Завърши  енергийното обследване за енергийна ефективност на сграда: „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“ , намираща се на бул. „ Дунав“ №78, гр. Пловдив по работен пакет WP3, D3.5.3  по проект PRO-ENERGY - Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

Енергийното обследване се изготви на 2 етапа:

I-ви етап: Изготвяне на енергиен одит за целите на проекта на сграда Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

II-ри етап: Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването. Издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата.

Извършването на обследването и издаването на сертификат по т.2. се изпълни при спазване на изискванията на Чл.43 от Закона за енергийна ефективност. Сградата постигна енергиен клас B

 

За повече информация:

032/902 399

Share This Artcle :

... ...