START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

START UP FOR DEVELOPMENT - ОНЛАЙН СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

На 4 ноември 2021 г. се проведе онлайн партньорска среща.

Партньорите представиха дейностите по приложенията за  обучението и модулните въпросници за:

Модул 2 Интелигентно управление –Турският партньор

Модул 3 Интелигентна среда – Полският партньор

Модул 5 Интелигентен живот – Гръцкият  партньор

Испанският партньор представи плана на урока и примери за дейности.

Партньорите информираха партньорството за дейностите по разпространение и Втория електронен бюлетин по проекта START UP FOR DEVELOPMENT .

Share This Artcle :

... ... ...