START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

НОВА ГОДИНА – НОВ ПРОЕКТ

През новата година Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив започна работа по нов проект – Smart Tourism Skills (SMARTOUR).

Той е насочен към образование за възрастни и се фокусира върху концепцията за интелигентни туристически решения. Така можем да отговорим на нуждите от създаване на интелигентни туристически решения в европейските градове от и за предприемачите в туризма.

Тук интелигентният туризъм разбираме като концепция, която активно свързва туристическите обекти (природни паметници, исторически паметници, градове, градове и др.) с най-добрите практики в области като достъпност, устойчивост, дигитализация, културно наследство и творчество, сътрудничество и маркетинг.

В рамките на проекта ние планираме да проектираме учебни програми и образователни методики, както и да разработим учебни материали, в партньорство с университети и организации от Словакия, Словения, Австрия, Сърбия и Полша.

Продължителността на проекта е 24 месеца и през януари проведохме първата онлайн среща по проекта.

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Тази информация отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за информацията, съдържаща се в нея.

 

За повече информация: 032/902 399

Share This Artcle :