START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ PRO-ENERGY

На 01 юни 2022 в община Пловдив, хотел Лайпциг, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия проведе обучение по проект PRO-ENERGY: Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море. Участници в обучението бяха представители на български и чужди университети, участници в Лятно училище.

Инженер-мениджър Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия представи накратко самия проект и постигнатото до момента по него, както и обучителните модули, разработени по проекта.

За повече информация:

032 / 902 399

rdaplovdiv@gmail.com

Share This Artcle :

... ...