START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Работна среща по проект STOB regions

На 28 юли 2022 година, от 15:00 часа, в хотел DoubleTree by Hilton Пловдив, се проведе работна среща по проект „STOB regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма Интеррег Европа“, съфинансиран от Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

Тя бе насочена към всички заинтересовани страни, интересуващи се от темата за трансфера и унаследяването на бизнес – бизнес организации, университети, общини и представители на отделни семейни фирми.

Събитието се проведе под формата на работна среща с дискусии. Лектори от бизнес организации, научни среди и АРРБЦМСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) – българският партньор по проекта, представиха проекта, резултатите от него и възможностите за устойчивост, както и конкретни научни изследвания в областта на унаследяването и трансфера на бизнес.

Приветствия към участниците отправиха г-н Александър Тонков, председател на УС на АРРБЦМСП, г-н Ангел Хронев – Председател на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, и г-н Желяз Енев,  директор на дирекция "Икономическа политика" при Министерство на икономиката и индустрията.

За повече информация:

Велизар Петров 032 /902 399

 

Проект “STOB Regions – Приемственост и трансфер на бизнес в регионите по програма ИНТЕРРЕГ Европа” се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020.


#STOB

Share This Artcle :