START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

2-ра транснационална партньорска среща

2-ра транснационална партньорска среща в Пловдив, България

(13-14 Октомври 2022)

 

Втората транснационална среща в рамките на проект DRAGGING е зад гърба ни. Този път посетихме Пловдив (България), за да обсъдим с нашите партньори по-нататъшни действия за укрепване на сътрудничеството между местните власти и третия сектор. Също така планирахме срещи на експерти, които ще се проведат от всеки партньор през ноември и декември 2022 г.

Обсъдихме подробно начина на провеждане на срещите с представители на местната власт, третия сектор и бизнеса и прецизирахме рамката за фокус групови интервюта, която ще ни позволи да събираме данни по структуриран начин.

Докладът от срещите с нашите заинтересовани страни ще бъде достъпен скоро на нашия уебсайт.

След срещата нашите домакини от България ни отведоха на интересна вечерна разходка из града. Имахме възможност не само да видим останките от древни сгради, но и да опитаме местната кухня и да се опознаем по-добре.

 

За да научите повече за проекта DRAGGING и да се включите в дейностите, моля, последвайте връзката draggingproject.eu или #draggingproject

 

Проектът DRAGGING е съфинансиран от Европейската комисия по Споразумението за безвъзмездна помощ Еразъм+: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269 Grant Agreement: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

Share This Artcle :