START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ PRO-ENERGY В Пловдив

Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия проведе конференция по проект PRO-ENERGY: Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море.

Тя се проведе на 25 Октомври 2022, в Зала „Париж“ на Гранд хотел Пловдив.

Участници в конференцията бяха представители на областни и общински администрации, университети и други публични институции.

Откриване и приветствия към участниците направиха Иванка Петкова – заместник областен управител на област Пловдив, проф. д-р Марияна Йорданова Иванова – ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, Александър Тонков – председател на УС на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив.

Велизар Петров – Изпълнителен директор и член на УС на
Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив представи проекта, неговите цели и дейности, пилотната сграда в България  по проекта - сградата на ВУАРР (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите), почетен член на АРР БЦ МСП. Сградата бе обследвана и бяха предписани мерки за подобряване на енергийната ефективност. Тя беше сертифицирана и оборудвана със специални интелигентни сензори, свързани с интернет базирана платформа, на която са включени пилотните сгради на всички партньори по проекта.

За повече информация:

032 / 902 399

rdaplovdiv@gmail.com

Share This Artcle :