START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ DRAGGING

На 6  януари 2023, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия организира онлайн фокус-групи по проект dragging. Участници бяха представители на заинтересованите страни – неправителствени организации, хора със специални потребности, общински организации. Целта бе да се обсъдят възможности за предоставяне на социални услуги на общините, от страна на бизнеса и неправителствените организации.

За повече информация:

032 / 902 399

rdaplovdiv@gmail.com


#draggingproject #erasmusPlus #newbusinessideas #socialeconomy


Share This Artcle :