START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Разработен е DRAGGING инструментариум за ментори

В рамките на проект DRAGGING вече е разработен DRAGGING инструментариум за ментори/наставници.

 

Той включва шест документа, които в момента съставляват DRAGGING рамката, който да се използва от наставници/ментори и наставлявани по време на проекта DRAGGING, за да се помогне за разработването и насърчаването на нови бизнес идеи за запълване на празнините на местния пазар, идентифицирани от местните власти.

Целта на инструментариума е:

•           Подпомагане на DRAGGING наставниците в предоставянето на качествено наставничество на предприемачите

•           Предлагане на набор от практико-дидактическо съдържание и включително на ефективни стратегии,

•           Осигуряване на наставнически техники, които да приложите по време на DRAGGING програмата

•           Даване на отговори на различни често задавани въпроси за наставничеството

•           Даване на някои практически съвети за всяка наставническа сесия

•           Даване на някои полезни съвети, които трябва или не трябва да се правят от наставници и наставлявани

•           Представяне на помощните средства за наставническата схема (планове за сесии и план за действие на наставлявания).

 

Документите са част от интернет платформата на проекта, като материалите са преведени на езиците на партньорите (вкл. и на български)


To find out more about the DRAGGING Project and to get involved in the activities please follow the link draggingproject.eu or #draggingproject 
The DRAGGING Project is co-funded by the European Commission under the Erasmus+ Grant Agreement: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

Share This Artcle :