START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2023

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ 2023
Иновации за устойчиво регионално развитие

На 26 и 27 октомври 2023, в хотел Рамада Пловдив Тримонциум, се проведе традиционната Международна научно-практическа конференция "България на регионите" 2023, организирано от ВУАРР (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите).
Велизар Петров, изпълнителен директор на АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия), представи доклад: SMART TOURISM SKILLS INITIATIVE. Needs Analysis Report.
Изследването е направено от международен колектив в страните-партньори по проект SMARTOUR: Австрия, България, Полша, Сърбия, Словакия и Словения. Отговорилите на предварително подотвения въпросник са 161, което прави изследването достатъчно представително.

Проект SMARTOUR е съфинансиран от програма ЕРАЗЪМ+

Share This Artcle :