START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Нови бизнес възможности с DRAGGING

Първо мултипликационно събитие по проект DRAGGING –ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО С ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Нови бизнес възможности предлага проектът DRAGGING на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРРБЦМСП). Насочен е към неправителствени организации, хора в риск от изключване, местни и регионални публични власти.

Проектът се стреми да намали пропастта между местната администрация и неправителствените организации, да изгради банка от бизнес възможности, да създаде добавена стойност в социалния сектор чрез иновативна методология, улесняваща генерирането на инструментариум за икономическа жизнеспособност на неправителствените организации, подобряващ връзката им с администрацията в новия контекст на обществените поръчки.


Това стана ясно по време на първото мултипликационно събитие по проект DRAGGING, организирано от АРРБЦМСП, което се проведе на 18 декември в сградата на областна администрация пред над 40 представители на областни и общински администрации, обществени институции, неправителствените организации, хората в риск от изключване и др. Инж. Велизар Петров, изпълнителен директор на АРРБЦМСП, и мениджър на проект DRAGGING, представи проекта и един от основните му продукти на – пазарът за бизнес идеи.


„Едно от основните човешки права е правото на труд! Ето защо чрез проекта  даваме възможност хора от уязвимите групи да се възползват и да упражнят това си право.“ – каза  той. „Освен множеството валидирани бизнес идеи, част от Онлайн платформата „ПАЗАР НА БИЗНЕС-ИДЕИ“, представителите на целевите групи могат да се възползват от менторската програма, както и от информационните и обучителни материали, включително свързани с особеностите на работата с обществени поръчки и съответната законова уредба.


Предстои до края на проекта да се разработи и онлайн обучителен курс, който да подпомогне с допълнителни знания желаещите да създадат собствен бизнес, партниращ си с местните и регионални публични власти.


За да научите повече за проекта DRAGGING и да се включите в дейностите, моля, последвайте връзката draggingproject.eu или #draggingproject  

Проектът DRAGGING е съфинансиран от Европейската комисия по Споразумението за безвъзмездна помощ Еразъм+: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269


Share This Artcle :

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: