START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Нов проект MYSTICAL DANUBE

От началото на годината Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Пловдив работи по проект „MYSTICAL DANUBE“, съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027, в партньорство с организации от Босна и Херцеговина, Румъния,  Словакия,  Словения,  Сърбия,  Унгария, Хърватия  и Черна Гора. Водещ партньор е Агенция за развитие на селските райони на област Задар.

Основната цел на проекта е да се разработи координиран съвместен транснационален подход при валоризирането на природното и нематериалното културно наследство като туристически актив в селските и по-слабо посещавани места в Дунавския регион.

Транснационален подход ще бъде постигнат чрез съвместно сътрудничество между различни заинтересовани страни на местно, регионално и национално ниво, от всички участващи страни и чрез обмен на опит и знания. Местната общност е голям ресурс, който може да подобри икономическото развитие на даден регион и в същото време да се почувства включен и като допринасящ член на общността и обществото като цяло.

Искаме да включим местната общност и особено групите в неравностойно положение в създаването на базирани в общността туристически услуги, които ще бъдат част от нов тематичен маршрут (Зелен и мистичен Дунавски маршрут за разказване на истории), създаден в рамките на проекта, като социална иновация. Също така искаме да включим членовете на местната общност (специален фокус върху групите в неравностойно положение във всеки регион) в дейности за изграждане на капацитет за предоставяне на тези услуги, които ще подобрят тяхната заетост, социално включване и икономическо развитие в Дунавския регион.

Основните резултати от проекта ще включват 1 съвместна стратегия за валоризация на природното и нематериалното културно наследство в селските и по-малко посещаваните райони на Дунавския регион, 10 плана за действие за пилотни обекти за развитие на устойчиви туристически услуги и продукти на общността, 23 партньорски организации, които си сътрудничат граници и съвместно разработено решение за транснационално развитие на туризма, тествано като пилотно действие на 10 пилотни обекта като нов тематичен маршрут, Зелен и мистичен Дунавски маршрут за разказване на истории, като мобилното приложение показва маршрута и неговите характеристики по отношение на обекти и налични туристически услуги и създаване на точки за контакт в пилотни обекти. Точките за контакт с мобилното приложение ще бъдат място за местни истории и митове, които да бъдат разказани от новообучени местни разказвачи, но също и за транспониране и запознаване на хората с други пилотни сайтове с техните истории и легенди.

Нашият новаторски подход съчетава природното и нематериалното културно наследство като нов туристически актив в транснационалния контекст, който ще подобри заетостта на местната общност и развитието на общността.

Регулярна информация за нашия нов проект може да получавате и в социалните мрежи:

Facebook: https://www.facebook.com/mysticaldanube

Instagram: https://www.instagram.com/mystical_danube

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mystical-danube

Share This Artcle :

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: