START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Последна партньорска среща по проект SMARTOUR

На 07.06.2024 в гр. Линц, Австрия, се проведе последна партньорска среща по проект Smart Tourism Skills (SMARTOUR). Български партньор по проекта е Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРР БЦ МСП).

Акцент на партньорската среща бе текущото състояние на PR2 - Разработване на материали за обучителния курс, както и задачите, които трябва да приключат успешно до края на проекта.

До момента има вече разработени на английски език обучителни модули с видеа към тях на електронния обучителен курс на SMARTOUR, разглеждащи теми като достъпност, устойчивост, цифровизация, културно наследство и творчество, сътрудничество и маркетинг в интелигентния туризъм. Умният (интелигентният) туризъм не само предоставя информация на туристите, но включва и всички услуги за тях. Това са свързаността и мобилността на туристите, придвижването им от една атракция до друга, създаването на запомнящи се преживявания за тях на съответното място.

Предстои усилена работа по превеждането на всички обучителни материали в националните езици на партньорите по проекта и интегрирането им в Moodle платформата.

Във всяка една от страните ще има и мултипликационни събития, които ще представят крайните резултати пред по-широка публика - представители на заинтересованите групи, свързани в обучението на възрастни.

Продължителност на проекта е 24 месеца.

Подробна информация за него може да прочетете на интернет страниците: 

https://rda-bg.org/index.php/projects/smartour

https://smartourism.solutions/

# SMARTOUR

Share This Artcle :