START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

MYSTICAL DANUBE – възможност за интегриранo насърчаване на безработицата сред уязвими групи в слабо развити селски райони

На 11.06.2024г. в Областна администрация – Пловдив, пред членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив, бе представен проект „Mystical Danube – ЗЕЛЕН И МИСТИЧЕН ДУНАВСКИ МАРШРУТ ЗА РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ: Транснационална валоризация на природно и нематериално културно наследство  за социално-икономическо развитие на селските райони в Дунавския регион“.

Проектът създава възможности за интегрирани действия за насърчаване на безработицата сред уязвими групи в слабо развити селски райони. По този начин той осъществява една от целите си – „Повишаване на икономическото развитие, социалното включване и социалните иновации в района на програмата за Дунавския регион чрез включване на местната общност в създаването на нов тематичен туристически маршрут“.

Дейностите по проекта се интегрират успешно с другите теми, разглеждани по време на присъственото заседание на Постоянната комисия по заетост – „Регионална програма за заетост на област Пловдив 2024 г.“ и свързаните с нея „Методика за оценка и подбор на проектни предложения за включване в Регионална програма за заетост“, както и с проучването на потребностите на работодателите от работна сила в област Пловдив за 2024 г., по реда на Закона за Насърчаване на заетостта и Правилника за неговото прилагане.

Български партньор по проекта е АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив) и асоцииран партньор – Областна администрация – Пловдив.

Участваха близо 50 представители на Областна администрация Пловдив; на общините от област Пловдив – Садово, Брезово, Кричим, Карлово, Садово, Лъки, Калояново, Куклен, Сопот, Първомай; Дирекциите „Бюро по труда“  Марица, Пловдив, Родопи, Първомай, Карлово, Асеновград; на национално представените работодателски организации и на синдикатите. Участие взеха и представители на  АРР с БЦ за МСП Пловдив, като редовен член на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Пловдив.

Регулярна информация за нашия нов проект може да получавате и в социалните мрежи:

Facebook: https://www.facebook.com/mysticaldanube

Instagram: https://www.instagram.com/mystical_danube

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mystical-danube 

#Interreg #DanubeRegion #RuralDevelopment #MysticalDanube

This paper was supported as part of PROJECT MYSTICAL DANUBE, an Interreg Danube Region Programme project co-funded by the European Union.

Share This Artcle :