START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Стратетии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм

Стратетии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм

 

2,3 милиона евро за сътрудничество в областта на разработването на туристически стратегии за по-­привлекателни дестинации в региона на река Дунав

 

„Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“ е една от четирите приоритетни оси на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Сътрудничеството подсилва подходите за опазване и управление на разнообразието от природни и културни ценности в региона на река Дунав като основа за стратегиите за устойчиво развитие и растеж.

 

Четиринадесет партньора от Австрия, България, Хърватия, Германия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения вече работят по проект „INSiGHTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм”. Партньорството се ръководи от Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation от Комарно, Словакия. Тридесет месечният проект (януари 2017 - юни 2019) бе одобрен в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Основна цел на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е да се разработят координирани политики и действия в областта на засилване на ангажиментите на Стратегията Европа 2020 в трите направления - за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Първата партньорска среща и конференцията за начало на проекта се проведоха на 27 и 28 февруари 2017 г. в гр. Тата, Унгария, с домакин – Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation от Комарно. Повече от 80 участници присъстваха на публичната проява в Pikant Pajta в Ferencmajor. Устойчивото туристическо развитие в Тата и Комаром – Естергом в Северозападна Унгария бе представено от г-н Йожеф Мичл – кмет на Тата, д-р Пал Вьолнер – държавен секретар от Министерството на правосъдието на Унгария, и г-н Янош Бенсик – представител на унгарския парламент.

Г-н Гюстав Кзомор, представител на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 -2020“, поздрави водещия партньор и консорциума за успешното начало на проекта и подчерта основните цели и структурата на новата Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 -2020“. Директорът на Pons Danubii, г-н Золтан Бара представи проекта INSiGHTS и основните му цели и задачи. Съвременните тенденции в зеления туризъм бяха представени от проф. Улрике Пробщл-Хайдер от University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) – Виена, партньор - доставчик на знания в проекта INSiGHTS.

 

Проектът INSiGHTS ще работи в посока намиране на решения за превръщането на регионите в по-привлекателни за туристите чрез разработване на туристически стратегии, които се фокусират върху защитата на природните и културни ресурси. Всички региони в INSiGHTS имат изключителни природни и културни ресурси и в същото време имат голям потенциал, свързан с бързо развиващите се тенденции към бавен, зелен и здравословен туризъм.

Партньорите ще работят в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от осемте региона, за да получат съответната местна обратна информация за текущото състояние на туризма, а също и идеи и предложения за нови възможности за бавен, зелен и здравословен туризъм. Ще има осем интегрирани устойчиви стратегии за туризъм, разработени от партньорските региони и всички те ще могат да се адаптират в региона на река Дунав.

Очакваните резултати в партньорските региони ще бъдат: интелигентна картова система, нови туристически пакети, приложени за ползване на пътеки, еко-образование, свързано с нови туристически услуги, насърчаващи екологично чист и здравословен начин на живот, бавни туристически мрежи, предлагащи програми за спорт, инфраструктури за колоездене, както и устойчив модел на туризма за селските и градските райони.

За повече информация относно проекта INSiGHTS, моли да посетите www.interreg-danube.eu/insights

 

Списък на партньорите в проект INSiGHTS:

Водещ партньор:

§  Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovakia)

 

Партньори съфинасирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР):

§  Агенция за регионарлно развитие с бизнес център за подпомагатне на малки и средни предприятия Пловдив (България)

§  University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria)

§  Institute for Tourism (Croatia)

§  Local Action Group “Central Istria” (Croatia)

§  CEEweb for Biodiversity (Hungary)

§  Zala County Government (Hungary)

§  Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovenia)

§  Harghita County Council (Romania)

§  Donautal-Aktiv e.V. (Germany)

 

Партньори съфинасирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП):

§  Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje (Serbia)

 

Асоциирани стратегически партньори:

§  Областна администрция Пловдив  (България)

§  Istrian Region – Administrative Department for Tourism (Croatia)

§  Komárom-Esztergom County (Hungary)

 

За контакти с българските партньори от Агенция за регионарлно развитие с бизнес център за подпомагатне на малки и средни предприятия:

 

Александър Тонков, Проектен мениджър

Велизар Петров, Комуникационен мениджър

E-mail: rdaplovdiv@gmail.com

Телефон: 032 / 902 399 ; 902 504

Бул. “Цар Борис III Обединител” № 37, палата 27 

Share This Artcle :