START PAGE TITLE SECTION ============================== -->

Първата среща на партньорите по проекта STOB Regions - Приемственост и трансфер на бизнес в регионите

Първата среща на партньорите по проекта STOB Regions - Succession and Transfer of Business in Regions / Приемственост и трансфер на бизнес в регионите се проведе на 28, 29 и 30 март 2017 г. във Франкфурт (Одер), Германия.

Първият ден бе посветен на това да се  опознаемпомежду си и на  общите проблеми на нашето по-нататъшно сътрудничество (комуникационни, финансови и отчетни изисквания). В следобедните часове отидохме  на проучвателно посещение в пивоварната Neuzelle Monastery Brewery, един добър пример за прехвърляне на бизнес в рамките на едно семейство.

На втория ден всички партньори се събрахме за първия тематичен семинар. Темата по коятоработихме, беше "Повишаване на чувствителността и осведомеността за шансовете и препятствията при трансфер / психология на кампанията за наследяване".

Денят започна с кратко въведение в темата от представител на Министерството на труда, социалните въпроси, здравеопазването, жените и семейството на федерална провинция Бранденбург. Въведението бе последвано от две тематични лекции: д-р Марк Евърс от Асоциацията на германските търговски палати  говори за важността на приемственосттана бизнеса в Германия и последствията върху германската икономика. Барбара Бендел, консултант и ментор, обясни психологическите аспекти и възможните последствия в процеса на прехвърляне на предприятие.

Всички партньори бяха подготвили кратки презентации за това как темата е засегната в техните региони и това, което е характерно за тях. След това формирахме малки групи и работихмеинтерактивно по темата. Това беше много вълнуващ и полезен метод на обучение с модератор консултативния партньор по проекта.

За сравнителния анализ в последния ден от срещата д-р Андреас Майер от Камарата на занаятите в Потсдам беше изготвил преглед на състоянието на трансферите на бизнес в Бранденбург особено през погледа на занаятите. За следващата панелна дискусия приветствахме Мартин Хантке от Министерството на труда, социалните въпроси, здравеопазването, жените и семейството от федерална провинция Бранденбург, д-р Матиас Кирбах от Бранденбургския съвет за икономическо развитие, д-р Томас Кюне от Търговско­ – промишлената палата на Източен Бранденбург и Стефан Фритче, собственик на пивоварната Neuzelle Monastery Brewery. Беше много интересно да чуем различните гледни точки и личния опит на всички говорители. След  дискусията разработихме SWOT-анализ за Бранденбург. Партньорите от други региони бяха помолени да дадат някои съвети на представителите на Бранденбург за това как да се справят с предизвикателството при прехвърляне на предприятие и да се подобрят слабостите, които са били открити.

За всички участници тези три дни бяха страхотно преживяване и всички ние очакваме с нетърпение да се видим отново. Следващата ни среща по проекта ще се проведе в Каинуу ETU, Финландия

Share This Artcle :