Новини

С „БИРА И САУНА“ ПРИВЛИЧАТ МЛАДИТЕ ХОРА ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

Липсата на млади кадри за бизнеса не е само локален проблем. Оказва се, че с него се борят и добре развити страни като Финландия, с площ от 338 145 km² и население едва около 5 милиона, което я прави най-рядко населената страна в Европа .....

Научете повече

INSIGHTS – ВТОРО ТРАНСНАЦИОНАЛНО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ – ЛИТИЯ, СЛОВЕНИЯ

На 5 и 6 септември 2017г. в общините Litija и Šmartno pri Litiji (Словения), се проведе второто двустранно учебно  посещение в рамките на проект INSiGHTS. DCHS (Development Centre of the Heart of Slovenia) бе домакин на 4 участници от LAG Cen.....

Научете повече

INSIGHTS – ПАРТНЬОРИТЕ ПО INSIGHTS ПРЕЖИВЯХА ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В ХЪРВАТИЯ

Вътрешна тематична среща и международен семинар в Мотовун, Хърватия   Известният Мотовун в Хърватия, добре познат с Международния филмов фестивал, бе мястото на срещата на партньорите по проекта Insights, организирана от LAG Централна И.....

Научете повече

INSIGHTS – ПЪРВО ДВУСТРАННО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ПЛОДИВ

На 19-20 юни 2017г. в гр. Пловдив се проведе първото двустранно учебно посещение по проект INSiGHTS между АРР БЦ МСП (България) и АРИР ШП (Сърбия), с подкрепата на експерти от CEEweb (Унгария), партньор по проекта. Програмата включи посещение на.....

Научете повече

Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух

BG16M1OP002-5.002 Разработване/aктуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух Краен срок: 30.01.2019 г. 16:00 ч. Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистот.....

Научете повече

Водено от общностите местно развитие

Отворена процедура за кандидатстване:BG06RDNP001-19.001 Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Подбор на стратегии за ВОМР и МИГ.(краен срок: 31.08.20.....

Научете повече