Новини

ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ DRAGGING

На 6  януари 2023, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия организира онлайн фокус-групи по проект dragging. Участници бяха представители на заинтересованите страни – неправителствени орга.....

Научете повече

START-UP FOR DEVELOPMENT – 5та партньорска среща в Испания

На 27 и 28 октомври се проведе петата транснационална партньорска среща по проект Start up for Development. Партньорите от България, Турция, Полша, Испания и Гърция присъстваха на срещата хибридно - лице в лице в Кастело, Испания и онлайн. STAR.....

Научете повече

START-UP FOR DEVELOPMENT – МУЛТИПЛИКАЦИОННО СЪБИТИЕ

На 25 октомври в „Гранд хотел Пловдив“ се проведе мултипликационно събитие по проект Start-up for Development, съфинансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия. Български партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с Бизнес цен.....

Научете повече

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ PRO-ENERGY В Пловдив

Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия проведе конференция по проект PRO-ENERGY: Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море. Т.....

Научете повече

СОЦИАЛНАТА ЗНАЧИМОСТ И ЕФЕКТ ОТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

В Енергийния съюз тясно се преплитат пет измерения, които да допринесат за постигане на по-голяма енергийна сигурност, устойчивост и конкурентоспособност: (1) енергийна сигурност, солидарност и доверие; (2) интегриран европейски енергиен .....

Научете повече

МУЛТИПЛИКАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ START-UP FOR DEVELOPMENT

На 25 октомври в „Гранд хотел Пловдив“ ще се проведе мултипликационно събитие по проект Start-up for Development, съфинансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия. Български партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с Бизнес ц.....

Научете повече